गोष्ट भावभावनांची
मुखपृष्ठ >> गोष्ट भावभावनांची
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव 

गोष्ट भावभावनांची
गोष्टी भावभावनांच्या : सहसंवेदना Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे ,शनिवार, १३ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

दया आणि सहसंवेदना (सिंपथी आणि एंपथी) यामधील फरक आईबाबांनी लक्षात घ्यायला हवा. मुलांपर्यंत काय पोहोचवायचंय आणि संवादातून काय पोहोचतंय हे स्पष्ट व्हायला हवं. पालकांनी मुलांना संवादातून नेमक्या भावनांपर्यंत पोहोचवलं तरच सहसंवेदना जागी होऊ शकते. त्यांना दोष देऊन परिणाम मिळणार नाही.
 
गोष्टी भावभावनांच्या : हताशपण Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे ,शनिवार’१५ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
alt

एखाद्या विषयावर घरात आपापली मतं मांडून चर्चा झाल्यावर सर्वानुमते योग्य निर्णय घेतला तर मग मुलांनी हट्ट करण्याचा प्रश्न येणार नाही, आजोबांनाही उधळपट्टी वाटणार नाही आणि आईबाबांकडूनही अपराधीभावातून वस्तू आणली जाणार नाही. शिवाय मनमानी करायची नसते हा संस्कार मुलांवर होऊ शकेल. सर्वाच्या सहभागानं, लोकशाही पद्धतीनं निर्णय घेण्याचा नवा संस्कार रुजेल.
 
गोष्टी भावभावनांच्या : कोंडमारा Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे ,शनिवार, १८ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आपली मुलगी न्यूनगंडाची कायमची शिकार होऊ शकते. ते टाळण्यासाठी तिच्या आई-बाबांचं प्रेम तिला स्पष्ट दिसायला हवं.तिच्या गतीनं वाढण्यासाठीचा अवकाश तिला मिळायला हवा..
चौथीतली ऋता आईसोबत पाढे पाठ करीत होती. पंधरापर्यंतचे पाढे बरोबर आल्यामुळे सारं मजेत सुरू होतं. पाढा चुकला की आई तिला हळूच एक टप्पल द्यायची.
 
गोष्टी भावभावनांच्या : श्रेष्ठत्त्व Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे , शनिवार , २१  जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

कुटुंबात मोठय़ांच्या मनातच श्रेष्ठत्वाची संकल्पना रूढ झाली आणि त्यातून बाहेर येणं शक्य न होता उलट स्वत:चा आत्मसन्मान जपण्यासाठी जर त्याचा ढालीसारखा उपयोग होणार असेल तर घरातल्या छोटय़ावर त्याचा परिणाम होणारच. त्याची कुटुंबाशी असलेली जवळीक अलिप्ततेत बदलू नये म्हणून मोठय़ांनी वेळीच सावध असायला हवं..
विक्रमादित्याने हट्ट सोडला नाही. वेताळाला खांद्यावर घेऊन तो पुन्हा चालू लागला. वेताळ हसत म्हणाला, ‘राजा, तुलाही माझ्या गोष्टींचा मोह सुटत नाही तर. ठीक आहे. बघ.’

 
गोष्टी भावभावनांच्या - आई - बाबा तुमच्यासाठी : खुन्नस Print E-mail

नीलिमा किराणे ,शनिवार, २३ जून २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पालक आणि मुलांमध्ये ‘मीच वरचढ’ ही खुन्नस एकदा सुरू झाली की पुढच्या वेळेस दोघंही जास्त शक्ती लावणार. त्यामुळे दरवेळी वाढती खुन्नस आणि जुन्या त्रासात भर असा तो डोंगर वाढतच जातो. कुणाच्या तरी एकाच्या हरण्यातून आलेली शांतता तात्पुरती असते. पुरेशी शक्ती जमली की खुन्नस पुढे चालू. शांतता हवी असेल तर कुणीतरी ते समजून पहिल्यांदा तलवार म्यान करावी लागते.
 
गोष्टी भावभावनांच्या : दहशत Print E-mail

altआई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे , शनिवार, २६ मे २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
बाबांच्या संतापाचा उद्रेक अनेकांसमोर झाल्यामुळे छोटय़ा सोनाला स्वत:ची लाज वाटते. हळूहळू कोणात मिसळता येईनासं होतं, ती कोषात जाते. हे असंच चालू राहिलं तर लवकरच एक अत्यंत भित्री, निर्णयक्षमता नसणारी, कुणाचंही ऐकून घेणारी अशी सोना तयार होईल. म्हणजे ती शिस्तशीर, हुशार व्हावी अशा उद्देशानं बाबा संतापत असले, तरी प्रत्यक्षात त्या संतापामुळेच ती बावळट आणि आत्मविश्वास हरवलेली होते आहे.

 
गोष्टी भावभावनांच्या : एकटेपण Print E-mail

altआई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे , शनिवार , २८ एप्रिल २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
हल्ली बरीच मुलं एकुलती एक असतात अशावेळी मला कुणी समजून घेऊ शकत नाही, ही भावना घर करू शकते आणि काही वेळा ती भावना प्रबळ होऊन मुलं एकाकी होऊ शकतात. अशावेळी गरज असते ती त्याच्या मनात डोकवण्याची. ती आई-बाबांचीच जबाबदारी आहे.  
वि क्रमादित्याने हट्ट सोडला नाही. वेताळाला पुन्हा खांद्यावर घेऊन तो चालू लागला. वेताळ म्हणाला, राजा, तुझ्या जिद्दीचं आणि संतुलित विचार करण्याच्या क्षमतेचं कौतुक वाटतं.

 
गोष्टी भावभावनांच्या : आय एम द बेस्ट Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे - शनिवार, १० मार्च २०१२

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
altएखाद्या स्पर्धेत हरलो तर आपला खेळ कमी झाला हे स्वीकारणं, हा बदलण्याचा पहिला टप्पा आहे. पुढचा टप्पा आत्मविश्वासाचा. कधीतरी कमी पडणं म्हणजे कायमचं संपणं नव्हे. ती एक फेजही असू शकते. हा विश्वास आईबाबांच्या आपलेपणातून मिळू शकतो. जिंकलेलं मूल सर्वाचं असतं, पण हरलेलं नेहमी एकटंच असतं. खरा मुद्दा असतो तो वस्तुस्थिती स्वीकारण्याचा आणि दृष्टिकोन बदलण्याचा..
विक्रमादित्याने हट्ट सोडला नाही. तो पुन्हा झाडापाशी गेला. वेताळाला खांद्यावर घेऊन चालू लागला. वेताळ म्हणाला, ‘‘राजा, तू अजूनही हट्ट सोडणारच नसशील तर मी तुला आणखी एका घरातली गोष्ट सांगतो. बघ.’’

 
गोष्ट भावभावनांची : पेक्षा कमी, पेक्षा जास्त Print E-mail

आई - बाबा तुमच्यासाठी
नीलिमा किराणे - शनिवार, ११ फेब्रुवारी २०१२

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
altघरातल्या मोठय़ा माणसांनी आपण ‘तुलनेचे’ बळी आहोत हे लक्षात घेतलं तर अनेक घरांतली परिस्थिती हळूहळू बदलू शक ते. समोरच्याला छोटं करून आपण मोठे होत नाही हे समजून घ्यायला पाहिजे. त्याबाबत मुलांशी, परस्परांशी बोललं पाहिजे. एकमेकांना मदत करून या सवयीतून बाहेर यायला पाहिजे. मुलांच्या चांगल्या गोष्टींचं मोकळेपणानं स्वच्छ कौतुक उपयोगी पडू शक तं. थेट सांगायचं तर ‘पेक्षा कमी, पेक्षा जास्त’ हे शब्द पूर्ण बंद केले पाहिजेत.
विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तो पुन्हा झाडापाशी गेला. वेताळाला खांद्यावर घेऊन नेहमीप्रमाणे चालू लागला.