सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत ‘सहयोगी’ सभासदाचे स्थान
मुखपृष्ठ >> लेख >> सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत ‘सहयोगी’ सभासदाचे स्थान
 

वास्तुरंग

ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत ‘सहयोगी’ सभासदाचे स्थान Bookmark and Share Print E-mail

alt

नंदकुमार रेगे , शनिवार , २९ सप्टेंबर २०१२
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत ‘सहयोगी’ सभासदाचे स्थान काय, या प्रश्नावर सध्या जोरदार विचारमंथन चालू आहे. कारण अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत महिलांच्या नावे खरेदी खत असते. कित्येक वेळा असे खरेदी खत एकाच व्यक्तीच्या नावे असते, तर काही वेळा एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असते; परंतु खरेदी खतात ज्या व्यक्तीचे नाव प्रथम क्रमांकावर असते, अशी व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची सभासद म्हणून गणली जाते आणि अन्य व्यक्ती ‘सहयोगी’ सभासद म्हणून गणल्या जातात. अशा व्यक्ती मूळ सभासदाच्या अनुपस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेला एकमेकांच्या अनुपस्थितीत उपस्थित राहू शकतात, अशी तरतूद सहकार कायद्याचे कलम २७(२) मध्ये आहे.
अशा व्यक्तींपैकी (एकापेक्षा अधिक ‘सहयोगी’ सभासद असतील तर) कोणीही मूळ सभासदाचे अधिकारपत्र फॉर्म क्रमांक ७ भरून आणि मूळ सभासदाचे अधिकारपत्र घेऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहू शकतो, एवढेच नव्हे तर ती मूळ सभासदाऐवजी व्यवस्थापक कमिटीची निवडणूक लढवू शकतो आणि निवडून आल्यास पदाधिकारीही होऊ शकतो. मात्र अशी व्यक्ती ही मूळ  शेअरहोल्डरची जॉइंट शेअरहोल्डर असावी लागते.
सहकार कायद्याप्रमाणे रु. १५०/- भरून ‘सहयोगी’ सभासद होता येते; परंतु असे ‘सहयोगी सभासद’ नाममात्र असतात. म्हणजे त्यांना मताचा अधिकार नसतो. म्हणून त्यामुळे ते कमिटीची निवडणूक लढवू शकत नाहीत आणि त्यामुळे ते पदाधिकारीही होऊ शकत नाहीत.
सहकार कायद्याचा २२ कलमात सहकारी संस्थेचा कोण सभासद होऊ शकतो ते नमूद केले आहे. ते पुढीलप्रमाणे कलम २२ ज्यामध्ये सदस्य होता येईल अशी व्यक्ती कलम २४ च्या तरतुदीस अधीन राहून पुढील व्यक्तीव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीस संस्थेचा सदस्य म्हणून दाखल करण्यात येऊ नये.
(अ)    भारतीय संविदा अधिनियम १८७२ अन्वये संविदा करण्यात सक्षम असेल अशी व्यक्ती.
(ब)    भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये रचना केलेला कोणताही इतर निगम निकाय किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० या अन्वये नोंदलेली संस्था.
(क)    या अधिनियमान्वये नोंद केलेली किंवा नोंदण्यात आल्याचे समजण्यात येणारी संस्था.
(ड)    राज्य शासन आणि केंद्र शासन.
(ई)    स्थानिक प्राधिकरण.
(फ)    सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थांची नोंदणी करण्यासंबंधात त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदवलेली सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था.
(छ)    ठेवीदार किंवा वित्तीय सेवा उपभोक्ता.
कलम २४ मधील तरतूद: कलम २४ मध्ये नाममात्र सदस्य, सहयोगी सदस्य व हितैशी सभासद यांच्या पुढीलप्रमाणे व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. त्या अशा :
(१)    कलम २२ मध्ये काहीही नमूद असले तरी संस्थेस कोणत्याही व्यक्तीस नाममात्र सदस्य, सहयोगी सदस्य व हितैशी सभासद म्हणून दाखल करून घेता येईल.
(२)    नाममात्र सदस्यास किंवा हितैशी सदस्यास असा सदस्य म्हणून संस्थेच्या नफ्यात किंवा मत्तेत कोणत्याही स्वरूपाचा कोणताही भाग मिळण्याचा हक्क असणार नाही.
नाममात्र सदस्यास किंवा हितैशी सदस्यास सर्वसाधारण सदस्यांच्या विशेषाधिकाऱ्यांपैकी व हक्कांपैकी कोणताही विशेषाधिकार व हक्क असणार नाही; परंतु अशा सदस्यास किंवा सहयोगी सभासदास कलम २७, पोटकलम (८)च्या तरतुदींच्या अधीनतेने संस्थेच्या उपविधी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील, असे सदस्याचे विशेषाधिकार व हक्क असतील आणि तो अशा दायित्वांच्या अधीन राहील. कलम २२ अन्वये अज्ञानास सदस्य म्हणून दाखल करता येते.
नाममात्र सदस्य सभेमध्ये मतदान करू शकत नाही किंवा सदस्यासारखे हक्क बजावू शकत नाही.
हितैशी सदस्य: जो सदस्य संस्थेच्या ध्येय व धोरणाविषयी सहानुभूती बाळगतो आणि ज्यास असा सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यात असेल असा सदस्य नाममात्र सदस्य संस्थेच्या कार्यवाहीत भाग घेऊ शकतो काय, असा प्रश्न रणजितसिंह व्ही. पाटील विरुद्ध कलेक्टर, कोल्हापूर-२००४ या दाव्यात उपस्थित झाला होता. या बाबतीत उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, जरी कलमातील दुरुस्तीअन्वये नाममात्र सदस्याला संस्थेच्या समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही तरी समान मते पडल्यास अशा सदस्यांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे, कारण हे सदस्य व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यामागील एक भाग असतात. त्यामुळे त्यांना सभेला हजर राहण्याचा अधिकार आहे आणि कार्यवाहीमध्ये भाग घेण्याचाही अधिकार आहे.
‘सहयोगी’ या शब्दामुळे गोंधळ: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत सदनिकेच्या खरेदी खतात एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी खरेदीची किंमत अदा केल्यावर त्याला मालकी हक्क प्राप्त होतात.
सभासदाच्या संमतीने खरेदी खतात मालक म्हणून नाव नसले तरी केवळ प्रवेश फी भरूनसुद्धा सहयोगी सहसभासद होता येते.
या दोन्ही प्रकारच्या सभासदांना ‘सहयोगी’ सभासद म्हटले जात असल्यामुळे सभासदांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रु. १५०/- प्रवेश भरणारेसुद्धा आपण समिती निवडणुकीस उभे राहू शकतो आणि निवडून आल्यास संस्थेचे पदाधिकारी होऊ शकतो अशा समजुतीत असतात; परंतु त्यांची ही समजूत चुकीची आहे. फक्त ज्या व्यक्ती मूळ सदनिका खरेदीदाराबरोबर भाग खरेदी करतात, असे संयुक्त भागधारकच मूळ सभासदाच्या संमतीने ७ क्रमांकाचा फॉर्म भरून आणि त्याच्याकडून अधिकारपत्र घेऊन संस्थेची निवडणूक लढवू शकतात आणि निवडून आल्यास पदाधिकारी होऊ शकतात, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
थोडक्यात, संयुक्तपणे भाग धारण करण्यासाठी सहयोगी/ सहसभासदांस मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा/ नाव असणे आवश्यक आहे. फक्त प्रवेश फीने सहयोगी/ सहसभासद झालेल्या व्यक्तीला त्या सभासदांच्या वतीने मतदान अथवा निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत, असे महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या ‘हौसिंग मॅन्युअल’मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो