लोकसत्ता 'यशस्वी भव!' मासिक वेळापत्रक
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव 

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!' मासिक वेळापत्रक


Print E-mail

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
ऑक्टोबर २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
लेख  व्हिडिओ 
२ ऑक्टोबर इतिहास - राहुल प्रभु
 
 
३ ऑक्टोबर भूमिती - विलास परब
४ ऑक्टोबर मराठी - भारती सिनकर
५ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
 
६ ऑक्टोबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
 
७ ऑक्टोबर Science & Technology - Ruta Chitnis
 
 
८ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
 
९ ऑक्टोबर हिंदी संपूर्ण - रजनी म्हेसाळकर
 
 
१० ऑक्टोबर संस्कृत संपूर्ण - समिक्षा  घाणेकर
११ ऑक्टोबर अर्थशास्त्र - राहुल प्रभु
 
 
१२ ऑक्टोबर बिजगणित - विवेक चव्हाण
 
 
१३ ऑक्टोबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
 
१४ ऑक्टोबर Algebra - Mohansing Chawan
 
 
१५ ऑक्टोबर भूमिती - विलास परब
 
 
१६ ऑक्टोबर इतिहास - राहुल प्रभु
alt
१७ ऑक्टोबर English LL - Akhil Bhosale
१८ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
 
१९ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
२० ऑक्टोबर Geometry - Sudhir Desai
 
 
२१ ऑक्टोबर Science & Technology - Sadhana Tikhe
 
 
२२ ऑक्टोबर भूमिती - कैलाश चव्हाण
 
 
२३ ऑक्टोबर भूमिती - कैलाश चव्हाण
 
 
२४ ऑक्टोबर नागरिकशास्त्र - कविता मसुरकर
 
 
२५ ऑक्टोबर बिजगणित - विवेक चव्हाण
 
 
२६ ऑक्टोबर भूगोल - सुप्रिया निमगांवकर
 
 
२७ ऑक्टोबर Science & Technology - Sadhana Tikhe
२८ ऑक्टोबर Algebra - Jyoti Gawde
२९ ऑक्टोबर मराठी - भारती सिनकर
३० ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
 
३१ ऑक्टोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान -  ऋतुजा गोविलकर
 
 
 
Print E-mail

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
नोव्हेंबर २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ नोव्हेंबर हिंदी संयुक्त - रजनी म्हैसाळकर
लेख  व्हिडिओ 
 
 
२ नोव्हेंबर संस्कृत संयुक्त - स्वाती प्रभु
 
 
३ नोव्हेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
 
४ नोव्हेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
५ नोव्हेंबर इतिहास - राहुल प्रभु
 
६ नोव्हेंबर भूमिती - कैलाश चव्हाण
 
 
७ नोव्हेंबर हिंदी संपूर्ण - रजनी म्हेसाळकर
 
 
८ नोव्हेंबर संस्कृत संपूर्ण - समिक्षा  घाणेकर
 
 
९ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
 
 
१० नोव्हेंबर Geometry - Ajit Nambiar
 
११ नोव्हेंबर एम्गहर्म  ऊाम्प्हदत्दुब् - Rलर्ूे ण्प्गूहग्े
१२ नोव्हेंबर श्व्हुत्ग्ेप् थ्थ् - ऱ्गर्ूे उल्जूा
१३ नोव्हेंबर भूगोल - राहूल प्रभु
१४ नोव्हेंबर भूगोल - राहूल प्रभु
१५ नोव्हेंबर दिवाळी
१६ नोव्हेंबर मराठी - भारती सिनका
१७ नोव्हेंबर Algebra - Jyoti Gawde
१८ नोव्हेंबर Science & Technology - Ruta Chitnis
१९ नोव्हेंबर अर्थशास्त्र - राहुल प्रभु
२० नोव्हेंबर मराठी - शुभदा निगुडकर
२१ नोव्हेंबर भूगोल - संतोष चिकने
२२ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
२३ नोव्हेंबर बिजगणित - अच्युत माने
२४ नोव्हेंबर Science & Technology - Sadhana Tikhe
२५ नोव्हेंबर Geometry - Sudhir Desai
२६ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - ऋतुजा गोविलकर
२७ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - ऋतुजा गोविलकर
२८ नोव्हेंबर भूमिती - श्रीकांत शिनगारे
२९ नोव्हेंबर भूमिती - श्रीकांत शिनगारे
३० नोव्हेंबर English LL - Nita Gupte
 
Print E-mail

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
सप्टेंबर २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ सप्टेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
लेख  व्हिडिओ 
२ सप्टेंबर Algebra - Ajit Nambiar
३ सप्टेंबर मराठी प्रथम भाषा - राजू बंडगर
 
 
४ सप्टेंबर हिंदी संपूर्ण - रजनी म्हेसाळकर
 
 
५ सप्टेंबर संस्कृत संपूर्ण - समिक्षा घाणेकर
 
६ सप्टेंबर इतिहास - राहुल प्रभु
७ सप्टेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
 
८ सप्टेंबर Science & Technology - Ruta Chitnis
 
 
९ सप्टेंबर Geometry - Amit Palav
१० सप्टेंबर हिंदी संयुक्त - रजनी म्हैसाळकर
 
 
११ सप्टेंबर संस्कृत संयुक्त - स्वाती प्रभु
 
 
१२ सप्टेंबर English LL - Nita Gupte
 
 
१३ सप्टेंबर बिजगणित - मोहन पाटील
 
 
१४ सप्टेंबर मराठी प्रथम भाषा - भारती सिनकर
 
 
१५ सप्टेंबर Science & Technology - Ruta Chitnis
 
 
१६ सप्टेंबर Geometry - Ajit Nambiar
 
 
१७ सप्टेंबर इतिहास - राहुल प्रभु
 
 
१८ सप्टेंबर अर्थशास्त्र -  राहुल प्रभु
 

१९ सप्टेंबर English LL - Akhil Bhosale
 
 
२० सप्टेंबर गणेश चतुर्थी
२१ सप्टेंबर आपले पर्यावरण - विनायक परब
२२ सप्टेंबर Algebra - Mohansing Chawan
 
 
२३ सप्टेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
२४ सप्टेंबर नागरिकशास्त्र - कविता मसुरकर
 
२५ सप्टेंबर भूगोल - सुप्रिया निमगांवकर
 
 
२६ सप्टेंबर English LL - Naresh Walanj
 
 
२७ सप्टेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
 
२८ सप्टेंबर बिजगणित - मोहन पाटील
 
 
२९ सप्टेंबर Geometry - Ajit Nambiar
 
३० सप्टेंबर अनंत चतुर्दशी
 
लोकसत्ता 'यशस्वी भव!' - सप्टेबर २०१२ चे वेळापत्रक Print E-mail

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
सप्टेबर २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ सप्टेबर Science and Technology-Supriya Abhyankar
लेख  व्हिडिओ 
 
२ सप्टेबर Algebra - Ajit Nambiar
 
 
३ सप्टेबर
४ सप्टेबर
५ सप्टेबर  
६ सप्टेबर
७ सप्टेबर
८ सप्टेबर  
९ सप्टेबर
१० सप्टेबर
११ सप्टेबर  
१२ सप्टेबर  
१३ सप्टेबर
१४ सप्टेबर
१५ सप्टेबर
१६ सप्टेबर
१७ सप्टेबर  
१८ सप्टेबर
१९ सप्टेबर  
२० सप्टेबर
२१ सप्टेबर
२२ सप्टेबर
२३ सप्टेबर
२४ सप्टेबर
२५ सप्टेबर  
२६ सप्टेबर
२७ सप्टेबर
२८ सप्टेबर
२९ सप्टेबर
३० सप्टेबर
लोकसत्ता 'यशस्वी भव!' - सप्टेबर २०१२ चे वेळापत्रक
 
Print E-mail

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
ऑगस्ट २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ ऑगस्ट English LL - Naresh Walanj
लेख  व्हिडिओ 
२ ऑगस्ट इतिहास - राहुल प्रभु
 
 
३ ऑगस्ट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
 
 
४ ऑगस्ट Preparation on Geometry Amit Palav
 
 
५ ऑगस्ट Science & Technology - Sadhana Tikhe
 
 
६ ऑगस्ट भूमिती - विवेक पुराणिक
 
 
७ ऑगस्ट बीजगणित - विवेक चव्हाण
 
 
८ ऑगस्ट English LL - Naresh Walanj
 
 
९ ऑगस्ट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
१० ऑगस्ट मराठी प्रथम भाषा - शुभदा निगुडकर
 
 
११ ऑगस्ट Science & Technology - Ruta Chitnis
 
 
१२ ऑगस्ट Science & Technology - Ruta Chitnis
 
 
१३ ऑगस्ट भूमिती - विवेक पुराणिक
 
 
१४ ऑगस्ट हिंदी संपूर्ण - उर्मिला फणसेकर
 
 
१५ ऑगस्ट संस्कृत संपूर्ण - समिक्षा घाणेकर
१६ ऑगस्ट मराठी प्रथम भाषा - राजू बंडगर
 
 
१७ ऑगस्ट English LL - Naresh Walanj
 
 
१८ ऑगस्ट Geometry Amit Palav
 
 
१९ ऑगस्ट Algebra - Ajit Nambiar
 
 
२० ऑगस्ट इतिहास - राहुल प्रभु
 
 
२१ ऑगस्ट हिंदी संयुक्त - रजनी म्हैसाळकर
२२ ऑगस्ट संस्कृत संयुक्त - स्वाती प्रभु
२३ ऑगस्ट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुप्रिया अभ्यंकर
२४ ऑगस्ट नागरिकशास्त्र - कविता मसुरकर
 
२५ ऑगस्ट Science & Technology - Sadhana Tikhe
 
२६ ऑगस्ट Science & Technology - Sadhana Tikhe
 
२७ ऑगस्ट English LL - Naresh Walanj
 
२८ ऑगस्ट बीजगणित - विवेक चव्हाण
 
alt 
२९ ऑगस्ट भूगोल - सुप्रिया निमगांवकर
 
 
३० ऑगस्ट भूमिती - विवेक पुराणिक
 
 
३१ ऑगस्ट भूमिती - विवेक पुराणिक
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो