देणाऱ्यांचे हात हजारो.. Print

बुधवार, २४ ऑक्टोबर २०१२
धनादेश पुढील संस्थांच्या नावे काढावेत.
alt

लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिर
मराठी विज्ञान परिषद
इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे
रुग्णोपयोगी वस्तुसंग्रह (सोलपूर) शाखा, पुणे किंवा पेशंटस् रिलीफ असोसिएशन (सोलापूर)
कल्याण गायन समाज
संपूर्ण बांबू केंद्र, लवादा, मेळघाट
मानव्य


घरकुल परिवार संस्था, नाशिक
श्री साईधाम वृद्धाश्रम ट्रस्ट
प्राणिमित्र विलास शिवलाल सवरेदय ट्रस्ट
धनादेश पाठविण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयांचे पत्ते
मुंबई- एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट, दूरध्वनी : ६७४४०५३६
ठाणे- लोकसत्ता, कुसुमांजली, दुसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा,
दूरध्वनी :२५३९९६०७.
पुणे- दि. इंडियन एक्स्प्रेस लि., ‘एक्स्प्रेस हाऊस’, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रोड, शिवाजीनगर, दूरध्वनी : ०२०-६७२४१०००.
नागपूर- लोकसत्ता, १९, ग्रेट नाग रोड, दूरध्वनी : ०७१२-२७०६९२३.
नाशिक- लोकसत्ता, ६, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, महात्मा गांधी रोड,
दूरध्वनी :२३१०४४४
अहमदनगर- लोकसत्ता, आशीष, सथ्था कॉलनी, स्टेशन रोड,
दूरध्वनी : २४५१५४४/२४५१९०७.
औरंगाबाद- लोकसत्ता, मालपानी, ओबेरॉय टॉवर्स, गव्हर्न्मेंट मिल्स स्कीमसमोर, जालना रोड, दूरध्वनी : ०४०-२३४६३०३.
देणगीदारांची नावे
चंद्रशेखर पांडे, श्रीरामपूर, पुसद (जि.यवतमाळ) - रु. ५०००/-
दीपक राजे, सदर नागपूर - रु. ४४४४/-
डॉ. रमेश य. प्रभू, विलेपार्ले- रु. ४०००/-
अविनाश ना. आरोसकर, बोरिवली
रु. ४०००/-
सिंधु चंद्रकांत सराफ, दादर - रु. ३००२/-
श्रीकांत भगवते, कांदिवली - रु. ३०००/-
सुधाकर व्दारकानाथ सोमण, सायन
रु. ३०००/-
योगेश बालाजी माळोदे, दिल्ली - रु. २५००/-
श्रीकृष्ण दत्तात्रय बापट, चेंबूर - रु.२००२/-
माधव नारायण जोशी, गोरेगांव - रु.२०००/-
रामचंद्र खंडेराव शेटय़े, बांद्रा - रु. २०००/-
्रगीता जगदीश कुलकर्णी, माटुंगा रु. २०००/-
संगीता व्ही. फडणवीस, नागपूर -
रु. २०००/-
अशोक कृष्णराव पाटील, यवतमाळ -
रु. २०००/-
के. एच. पाटील, अंधेरी - रु. १५००/-
शिशिर श्री. कांदे, मालाड- रु. १५००/-
प्रतिभा माधव शिरसंगी, डोंबिवली
रु. ११११/-
प्र. ह. भडसावळे - रु. १००१/-
यांजकडून कै. सौ. मा. प्र. भडसावळे यांच्या स्मरणार्थ.
संजय मारुती गुरव, भांडुप - रु. १०००/-
यांजकडून आई कै. आवडाबाई मारुती गुरव स्मृतीप्रित्यर्थ.
जयश्री विलास पंडित, डोंबिवली -
रु. १०००/-
ओम्कार विलास पंडित, डोंबिवली -
रु. १०००/-
विलास वासुदेव पंडित, डोंबिवली -
रु. १०००/-