सर्वकार्येशु सर्वदा : देणाऱ्यांचे हात हजारो.. Print

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२
धनादेश पुढील संस्थांच्या नावे काढावेत.

लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिर
मराठी विज्ञान परिषद
इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे
रुग्णोपयोगी वस्तुसंग्रह (सोलपूर) शाखा, पुणे किंवा पेशंटस् रिलीफ असोसिएशन (सोलापूर)

कल्याण गायन समाज
संपूर्ण बांबू केंद्र, लवादा, मेळघाट
मानव्य
घरकुल परिवार संस्था, नाशिक
श्री साईधाम वृद्धाश्रम ट्रस्ट
प्राणिमित्र विलास शिवलाल सवरेदय ट्रस्ट

धनादेश पाठविण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयांचे पत्ते
मुंबई- एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट,
दूरध्वनी : ६७४४०५३६
ठाणे- लोकसत्ता, कुसुमांजली, दुसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा,
दूरध्वनी :२५३९९६०७.
पुणे- दि. इंडियन एक्स्प्रेस लि., ‘एक्स्प्रेस हाऊस’, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रोड, शिवाजीनगर,
दूरध्वनी : ०२०-६७२४१०००.
नागपूर- लोकसत्ता, १९, ग्रेट नाग रोड,
दूरध्वनी : ०७१२-२७०६९२३.
नाशिक- लोकसत्ता, ६, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, महात्मा गांधी रोड,
दूरध्वनी :२३१०४४४
अहमदनगर- लोकसत्ता, आशीष, सथ्था कॉलनी, स्टेशन रोड,
दूरध्वनी : २४५१५४४/२४५१९०७.
औरंगाबाद- लोकसत्ता, मालपानी, ओबेरॉय टॉवर्स, गव्हर्न्मेंट मिल्स स्कीमसमोर, जालना रोड, दूरध्वनी : ०४०-२३४६३०३.

देणगीदारांची नावे
डी. जे. पाध्ये, विले पार्ले- रु. ९००००/-
रेखा पुरुषोत्तम कामत, बोरिवली
रु. ५००००/-
सदानंद तुकाराम रोडे, गोरेगाव रु. ३००००/-श्रीकांत गणेश जोशी, पनवेल रु. २५०००/- सुलभा द. देशपांडे, बोरिवली रु. २००००/-शुभश्री श्रीधर पाठक, रु. १५०००/-
गंधार प्रमोद निगुडकर, गोरेगांव
रु. १००००/-
शरद दत्तात्रय बेले, नेरूळ रु. १००००/-
विनित विनय चव्हाण, चेंबूर रु. १००००/- वर्षां विजय लिमये, बोरिवली रु. ७०००/-
उदय रायकर, बोरिवली - रु. ७०००/-
प्रदीप गंगाधर माजगांवकर, खारघर-
रु. ६००२/-
हर्ष, किमया आणि किर्तीकुमार गोरे, विरार- रु. ३०००/-
चंद्रकांत बबन विरासकर, एलफिन्स्टन रोड- रु. ११११/-
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर-
रु. ११११/-
श्रध्दा विलास चाचड, गिरगांव रु. ११११/-
आरती चिंतामणी महाजन, गोरेगांव -
रु. १०००/-
अरूंधती वामन बापट, विले पार्ले-
रु. १०००/-
श्रीनिवास मनोहर मुजुमदार, कांदिवली -
रु. १०००/-
अंकुश यादवराव चव्हाण, अंधेरी-
रु. १०००/-
चंद्रकांत महादेव बिरदवडे, वाशी -
रु. १०००/-
वैशाली सावंत, बोरिवली- रु. १०००/-
सुशील तुळसकर, माहिम- रु. १०००/-
एम. पी. बनसोडे, देवनार- रु. १०००/-