लढवा डोकं Print

सुरेश परुळेकर ,रविवार ९ सप्टेंबर २०१२
पहिल्या शब्दांच्या ‘ह’च्या बाराखडीतील समानार्थी शब्दांशी जोडी जुळवा.
१) उत्साह
२) त्रस्त
३) उमेदवार
४) अनुमती
५) थैमान
६) टेहळणी
७) उद्दिष्ट
८) अभिप्राय
९) अग्नी
१०) मृत
११) गुलामगिरी
१२) चंद्र
१३) धैर्य
१४) लहर
१५) क्रूर
१६) आवेश
१७) निराशा
१८) करमणूक
१९) भावनाप्रधान
२०) चळवळ
२१) बेपर्वा
२२) खात्री
२३) भांडण
२४) उपेक्षा
२५) एककल्ली
२६) खचित
२७) समयसूचक
२८) ऋतू
२९) अर्धचंद्र
३०) क्षौर
उत्तरे
३०) हजामत
२९) हकालपट्टी
२८) हंगाम
२७) हजरजबाबी
२६) हमखास
२५) हट्टी
२४) हडहड
२३) हमरीतुमरी
२२) हमी
२१) हलगर्जी
२०) हरताळ
१९) हळवा
१८) हासपरिहास
१७) हिरमोड
१६) हिरिरी
१५) हिंस्र
१४) हुक्की
१३) हिय्या
१२) हिमांशू
११) हुजरेगिरी
१०) हुतात्मा
९) हुताशन
८) हृद्गत
७) हेतू
६) हेरगिरी
५) हैदोसधुल्ला
४) होकार
३) होतकरू
२) हैराण
१) हौस