Print

जून - १२ | जुलै - १२ | ऑगस्ट - १२ | सप्टेंबर - १२ | ऑक्टोबर - १२ | नोव्हेंबर - १२

लोकसत्ता 'यशस्वी भव!'
नोव्हेंबर २०१२ चे वेळापत्रक

दिनांक विषयाचे नाव
१ नोव्हेंबर हिंदी संयुक्त - रजनी म्हैसाळकर
लेख  व्हिडिओ 
 
 
२ नोव्हेंबर संस्कृत संयुक्त - स्वाती प्रभु
 
 
३ नोव्हेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
 
४ नोव्हेंबर Science & Technology - Supriya Abhyankar
 
५ नोव्हेंबर इतिहास - राहुल प्रभु
 
६ नोव्हेंबर भूमिती - कैलाश चव्हाण
 
 
७ नोव्हेंबर हिंदी संपूर्ण - रजनी म्हेसाळकर
 
 
८ नोव्हेंबर संस्कृत संपूर्ण - समिक्षा  घाणेकर
 
 
९ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
 
 
१० नोव्हेंबर Geometry - Ajit Nambiar
 
११ नोव्हेंबर एम्गहर्म  ऊाम्प्हदत्दुब् - Rलर्ूे ण्प्गूहग्े
१२ नोव्हेंबर श्व्हुत्ग्ेप् थ्थ् - ऱ्गर्ूे उल्जूा
१३ नोव्हेंबर भूगोल - राहूल प्रभु
१४ नोव्हेंबर भूगोल - राहूल प्रभु
१५ नोव्हेंबर दिवाळी
१६ नोव्हेंबर मराठी - भारती सिनका
१७ नोव्हेंबर Algebra - Jyoti Gawde
१८ नोव्हेंबर Science & Technology - Ruta Chitnis
१९ नोव्हेंबर अर्थशास्त्र - राहुल प्रभु
२० नोव्हेंबर मराठी - शुभदा निगुडकर
२१ नोव्हेंबर भूगोल - संतोष चिकने
२२ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सुजाता छत्रे
२३ नोव्हेंबर बिजगणित - अच्युत माने
२४ नोव्हेंबर Science & Technology - Sadhana Tikhe
२५ नोव्हेंबर Geometry - Sudhir Desai
२६ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - ऋतुजा गोविलकर
२७ नोव्हेंबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - ऋतुजा गोविलकर
२८ नोव्हेंबर भूमिती - श्रीकांत शिनगारे
२९ नोव्हेंबर भूमिती - श्रीकांत शिनगारे
३० नोव्हेंबर English LL - Nita Gupte